آراد برندینگ
خانه / اسید سیتریک صنایع غذایی / کاربرد اسید سیتریک در صنایع غذایی

کاربرد اسید سیتریک در صنایع غذایی

فروش و کاربرد اسید سیتریک در صنایع غذایی بسیار گسترده است. یک نگهدارنده ارزشمند و ارزان قیمت تر نسبت به تمامی مواد افزودنی می باشد.

شما یک محصول غذایی را نام ببرید که در آن اسید سیتریک به عنوان طعم دهنده و نگهدارنده به کار نرفته باشد، تقریبا کم است. بیش از ۷۰% مواد غذایی های ما دارای اسید سیتریک می باشند.

لواشک که یک محصول بسیار خوشمزه است، چون به علت ماندن در جلوی آفتاب امکان خراب شدن بسیار دارد، می توان با اضافه کردن بسیار اندک اسید سیتریک خوراکی به آن، مقدار بسیار وسیعی از لواشک ها را تا حداقل یک ماه ایمن از خشک شدن نمود.

در مرباجات اسید سیتریک برای جلوگیری از شکرک زدن به کار می رود. اکثر مربا ها به دلیل داشتن شکر در خود، قطعا شکرک خواهند زد، اما اضافه شدن کمی اسید سیتریک می تواند از این امر جلوگیری نماید.

البته نوع اسید سیتریک بسیار مهم و کاربری می باشد و باید حتما اصل و مرغوب باشد.

مطلب پیشنهادی

اسید سیتریک صنایع غذایی

نرخ تولید اسید سیتریک صنایع غذایی از آسپرژیلوس نایجر

آیا تولید اسید سیتریک صنایع غذایی از آسپرژیلوس نایجر می توان در نرخ فروش آنها …

پاسخ دهید

آراد برندینگ