آراد برندینگ
خانه / اسید سیتریک صنعتی / قیمت اسید سیتریک تولید صنعتی خانگی

قیمت اسید سیتریک تولید صنعتی خانگی

قیمت اسید سیتریک تولید شده به صورت صنعتی و خانگی با یکدیگر تفاوت دارند. زیرا میزان خلوص و کیفیت آنها متفاوت است.
با توجه به اینکه اسید سیتریک به روش های مختلف تولید می شود، قطعا به لحاظ ساختار و کیفیت نیز تفاوت هایی خواهد داشت. برخی آنها را به صورت خانگی و برخی به صورت صنعتی تولید می کنند.
از آنجا که نحو تولید در کیفیت اثرگذار خواهد بود، بی شک در قیمت آنها نیز تاثیر دارد. لذا باید در هنگام خرید از خانگی یا صنعتی بودن اسیدسیتریک جویا شد.

مطلب پیشنهادی

اسیدسیتریک

تولید اسید سیتریک خوراکی صنعتی از آسپرژیلوس نایجر

تولید و فروش اسید سیتریک خوراکی صنعتی از آسپرژیلوس نایجر، به صورت تخمیر است که …

پاسخ دهید

آراد برندینگ