آراد برندینگ
خانه / نمایندگی اسیدسیتریک روغن / اخذنمایندگی اسیدسیتریک برای روغن ها

اخذنمایندگی اسیدسیتریک برای روغن ها

عرضه و فروش اسیدسیتریک مورد نیاز کارخانه های تولید روغن، برای مقاصد صادراتی و صنعتی با شرایط ویژه و به صورت عمده آغاز شده است و به بازرگانی های فعال در این زمینه نمایندگی خصوصی اخذ می گردد.
در آزمایشگاه های دانشگاهی رشته شیمی برای اسیدهای مانند اسید کلریدریک، اسیدسیتریک، اسید استیک و…، غلظت های تحت عنوان نرمالیته تعریف می شوند. تعریف نرمال یا هم ارز گرم شیمیایی بستگی به نوع واکنش های تجزیه ای اسیدها دارد. نرمالیته باعث جلوگیری از خطای وزنی در آزمایشگاه می شود.

پاسخ دهید

آراد برندینگ